Зміни у правовому регулюванні підстав для призначення документальних позапланових перевірок

16 січня 2014

Повідомляємо, що з 01.01.2014 року вступив в силу Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень” № 657-VII від 24 жовтня 2013 року (надалі – “Закон”).

Даним Законом, серед іншого, була змінена редакція п/п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України (надалі – “ПК України”). Зазначений підпункт передбачає таку підставу для проведення документальної позапланової перевірки платників податків, як ненадання протягом 10 робочих днів пояснень та їх документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу щодо можливих порушень податкового законодавства, виявлених за наслідками перевірок інших платників податків або внаслідок отримання податкової інформації.

Звертаємо увагу, що змінами до п/п. 78.1.1 ПК України було поставлено додаткові вимоги до запитів податкових органів. Так, з 01.01.2014 року підставою для проведення документальної позапланової перевірки платника податків зможе слугувати не надання відповіді у 10-денний строк лише на той запит, “в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства”.

В цілому редакція п/п. 78.1.1 ПК України, як однієї з підстав для проведення документальної позапланової перевірки, з 01.01.2014 року сформульована наступним чином:

“За наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту”.

До внесення описаних вище змін до п/п. 78.1.1 ПК України існувала практика направлення податковими органами платникам податків необґрунтованих жодним чином запитів про надання пояснень та їх документального підтвердження. При цьому, у разі невиконання таких запитів протягом 10 робочих днів наставав реальний ризик призначення позапланової перевірки платника податків.

Наразі ж чинна редакція п/п. 78.1.1 ПК України є прямим керівництвом до дії. У разі, якщо підприємство отримує запит в порядку ст. 78 ПК України, в якому чітко не вказано які можливі порушення підприємством норм податкового законодавства стали підставою для надіслання податковим органом цього запиту, підприємство має право відмовитись від його виконання.

При цьому, невиконання такого необґрунтованого запиту не може, в силу п/п. 78.1.1 ПК України, бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки. Отже, є всі підстави не допускати до перевірки, якщо вона призначена у зв’язку із ненаданням документів на запит без зазначення конкретних порушень.

З повагою,

АО «КМ Партнери»

© ТОВ «КМ Партнери», 2014