Відповідальність за новою редакцією Митного кодексу України

Оглядовий лист

18 травня 2012

Як відомо, з 1 червня 2012 року набирає чинності нова редакція Митного кодексу України (надалі – “Митний кодекс”). КМ Партнери пропонують цикл оглядових листів, які приділяють увагу змінам, що можуть мати, насамперед, істотні негативні наслідки для бізнесу, а також нововведення, які можуть полегшити стосунки з митними органами.

В даному листі розглядається відповідальність за порушення митних правил, передбачена розділом XVIII Митного кодексу.

Новий Митний кодекс України передбачає збільшення відповідальності за порушення митних правил, з якими бізнес стикається доволі часто, а саме:

Штраф у розмірі 100 відсотків від вартості товару та конфіскація (яка, при цьому, застосовується обов’язково) передбачені в наступних випадках:

1. Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Недекларування – це незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

2. Стаття 482. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем. Зазначені дії передбачають переміщення поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей, або з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу. Якщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року, то штраф складає 200 відсотків вартості товарів.

3. Стаття 483. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії передбачають переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані. Якщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року, то штраф складає 200 відсотків вартості товарів.

Штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів або їх конфіскація застосовується у випадку:

4. Стаття 484. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Штраф у розмірі 1000 неоподатковуваного мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів застосовується у випадку:

5. Стаття 476. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності.

Штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів застосовується у випадку:

6. Стаття 485. Заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей та/або надання з цією ж метою митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту), ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, або несплата митних платежів у строк, встановлений законом, або інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, за відсутності ознак злочину, а так само використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги.

З наведених вище норм випливає, що у випадку навіть незначної технічної помилки, наприклад, такої як перевищення реальної кількості товару за задекларовану всього на одну одиницю товару або пересортиця під час завантаження товару до контейнеру, буде конфіскований весь товар та застосований штраф 100%. Те ж саме стосується зазначення коду УКТЗЕД іншого, ніж той, що має бути зазначений на думку митниці. Якщо хтось придбає товар, який був ввезений в Україну з порушенням митних правил, то такий товар може бути конфіскований навіть у добросовісного набувача або його примусять сплатити штраф 100%.

При цьому в таких випадках стаття 460 Митного кодексу особливо не допоможе. Дана стаття передбачає, що допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, якщо такі помилки не допускаються систематично (відповідно до статті 268 Митного кодексу “систематично” – це більше двох разів протягом місяця), не тягне за собою адміністративної відповідальності, передбаченої цим кодексом.

Враховуючи наведе вище, необхідно звернути особливу увагу на якість заповнення ВМД, а також на правильність оформлення супровідних документів, оскільки можна зазнати істотних штрафів та втрати товарів.

Крім того, бажано отримати по спірних питаннях консультації від митних органів (це передбачено статтею 21 Митного кодексу). У випадку незгоди з такими консультаціями їх можна оскаржити до суду.

Слід також попередити митних брокерів про наслідки їх недбалості та, по-можливості, застрахувати зазначені ризики або передбачити відповідальність митних брокерів перед клієнтами.

Сподіваємося, наведена інформація стане Вам у пригоді.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2012