До Податкового кодексу України внесли ряд змін щодо підстав та періодичності перевірок платників податків

Оглядовий лист

27 січня 2015

З 1 січня 2015 року до Податкового кодексу України (далі – «ПК України») внесли ряд змін, які стосуються, у тому числі підстав та періодичності перевірок платників податків.

Крім того, в частину другу ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» були внесені зміни, відповідно до яких органи державної фіскальної служби були включені у перелік органів, на які не розповсюджується дія цього Закону. Тому з 1 січня 2015 року відсутні підстави посилатись на Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у спорах, які стосуються податкових перевірок, що будуть проводитись у цьому році.

Позапланові перевірки

Знайома майже всім платникам податків підстава для проведення позапланової перевірки, передбачена п/п. 78.1.1 ПК України (ненадання відповіді на запит податкового органу), також зазнала певних змін.

Так, з 1 січня 2015 року позапланова перевірка можлива у випадку ненадання відповіді на запит, в якому були чітко вказані порушення та факти, що свідчать та підтверджують порушення платником податку податкового, валютного та іншого законодавства. Ненадання платником податків інформації та документів на запит контролюючого органу, в якому вказуються лише абстрактні або можливі порушення законодавства, не може бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки.

Важливо також відмітити, що з 1 січня 2015 року законодавець заборонив контролюючим органам проводити документальні позапланові перевірки, передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК України, якщо питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (п/п. 78.2 ПК України). Сподіваємося, ця норма не залишиться тільки «на папері», а сприятиме зменшенню кількості дублюючих перевірок.

Пунктом 37 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” ПК України передбачається, що контролюючі органи не здійснюють документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 1 липня 2015 року. З 1 липня 2015 року призупиняється дія підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дія пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок. Таким чином, з 1 липня 2015 року не можуть проводитись позапланові перевірки бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.

Планові перевірки

У ПК України залишилася норма, передбачена абзацем четвертим п. 77.2 ПК України щодо періодичності проведення планових перевірок деяких платників. Однак з 1 січня 2015 року ця норма фактично не діє.

Нагадаємо, до 1 січня 2015 року періодичність перевірок, серед іншого, залежала від рівня доходу, отриманого платником податку та суми податку на додану вартість, сплаченої платником до бюджету. Платники з доходом, що не перевищує 3 мільйонів гривень за календарний рік та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становила не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, підлягали перевірці не частіше, ніж раз на три календарних роки (п. 77.2 ПК України).

Однак п. 77.2 ПК України при визначенні критеріїв, яким мав відповідати платник податку з метою визначення періодичності перевірки, відсилає до пункту 154.6 статті 154 ПК України. В той же час стаття 154 зникла з ПК України у зв’язку із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIIІ.

Таким чином, абзац 4 п. 77.2 ПК України наразі не діє.

Обмеження на проведення перевірок

Протягом 2015 та 2016 років періодичність податкових перевірок залежатиме від рівня доходів того чи іншого платника податків. Зокрема, наразі діє тимчасове обмеження на здійснення у 2015 та 2016 роках перевірок суб’єктів господарювання з доходом до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік1. Перевірки таких платників здійснюватимуться виключно:

  • з дозволу Кабінету Міністрів України;
  • за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки;
  • згідно з рішенням суду;
  • згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Водночас це обмеження щодо проведення перевірок не стосуватиметься:

  • перевірок з питань наявності ліцензій;
  • перевірок повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • перевірок повноти та нарахування єдиного соціального внеску;
  • перевірок відшкодування податку на додану вартість;
  • перевірок суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України, виробляють та/або реалізують підакцизні товари;
  • з 1 липня 2015 року перевірок платників єдиного податку другої і третьої груп з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. Виключенням є платники єдиного податку, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі. Виключенням є також платники єдиного податку другої і третьої груп, які до 30 червня 2015 включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій2 (перевірки таких платників з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій розпочнуться з 1 січня 2017 року).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки

1Пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року N 71-VIII.

2Відповідне виключення щодо платників єдиного податку, які почали до 30 червня 2014 року використовувати реєстратори розрахункових операцій передбачене пунктом 28 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України. Посилання у пункті 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII на п. 27 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, ймовірно, є помилковим та унеможливлює застосування норми і згодом буде уточнене законодавцем.

З повагою,

АО «КМ Партнери»

© ТОВ «ВТС Консалтинг», 2015